Từ 2017 diện tích nhà ở sẽ tăng lên 23,4m2/người

ộ Xây dựng cho biết, năm 2017, sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội (NOXH) theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân.

Theo đó, trong năm 2017, Bộ Xây dựng đặt ra mục tiêu nâng diện tích bình quân nhà ở toàn quốc lên 23,4m2 sàn/người trong đó có cả những dự án chung cư như liền kề louis City . So với kết quả đạt được của năm 2016 là 22,8m2 sàn/người, mục tiêu này tăng 0,6m2 sàn/người.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy cho biết, để thực hiện được mục tiêu này, thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị để phát triển NOXH.

Chất lượng các dự án NOXH sẽ được Bộ kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm nhà ở giá thấp nhưng chất lượng không thấp và người dân phải được hưởng đầy đủ các hạ tầng cơ bản, gồm cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Bộ cũng yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo phát triển NOXH, chăm lo nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Đồng thời, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của địa phương.

20170203095641-4eec

Năm 2016, khoảng 0,5 triệu m2 NOXH khu vực đô thị đã được phát triển thêm trên cả nước cùng nhiều dự án chung cư được triển khai như liền kề Louis City lã vọng, đưa tổng diện tích NOXH lên khoảng 3,3 triệu m2. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng thừa nhận, việc phát triển NOXH vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Chưa huy động được nhiều thành phần kinh tế và nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng NOXH. Việc triển khai một số chương trình hỗ trợ phát triển NOXH còn chậm so với kế hoạch.

Ngoài ra, một số chính sách hỗ trợ nhà ở theo quy định của pháp luật thực hiện chưa kịp thời, dứt điểm do nguồn vốn ngân sách dành cho phát triển NOXH còn hạn chế. Đồng thời, thiếu các cơ chế, chính sách cần thiết để thu hút các nguồn lực xã hội, tạo nguồn vốn ổn định cho thị trường BĐS. Do lợi nhuận thấp, chưa có đủ quỹ đất sạch và thuận lợi về vị trí nên việc khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng NOXH còn gặp nhiều khó khăn.

Được biết, nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển NOXH đã được đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có Chỉ thị số 03/CT-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển NOXH.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính tại những khu đô thị như louis city lã vọng… để các doanh nghiệp kinh doanh BĐS, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và người dân tham gia đầu tư phát triển NOXH, đặc biệt là nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Để bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển NOXH, Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp.

Khi quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp mới, nhất thiết phải kèm theo quy hoạch NOXH, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên kèm theo các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao… theo quy định của pháp luật. Chỉ thị của Thủ tướng cũng nêu rõ, nhất thiết phải sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất 20% do các chủ đầu tư nộp và hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển NOXH cho công nhân tại các khu công nghiệp, người nghèo, người thu nhập thấp tại các đô thị trên địa bàn.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *